Term of Service

Syarat dan Syarat Penggunaan Laman Web

1. Syarat

Dengan mengakses Laman web ini, dapat diakses dari https://www.khasanahminang.com/, Anda setuju untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Laman Web ini dan bersetuju bahawa anda bertanggung jawab atas perjanjian dengan undang-undang tempatan yang berlaku. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terdapat di dalam Situs Web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan merek dagang.

2. Gunakan Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun sementara satu salinan bahan di Laman web Khasanah Minang Holiday untuk tontonan sementara dan bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:

  • ubah atau salin bahan;
  • gunakan bahan untuk tujuan komersial atau untuk pameran awam;
  • berusaha untuk merekayasa semula sebarang perisian yang terdapat di Laman web Khasanah Minang Holiday;
  • keluarkan sebarang hak cipta atau notasi hak milik lain dari bahan; atau
  • memindahkan bahan ke orang lain atau “mencerminkan” bahan di mana-mana pelayan lain.

Ini akan membolehkan Khasanah Minang Holiday dihentikan atas pelanggaran sekatan ini. Setelah penamatan, hak tontonan anda juga akan dihentikan dan anda harus memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun milik anda sama ada yang dicetak atau format elektronik.

3. Penafian

Semua bahan di Laman web Khasanah Minang Holiday disediakan “sebagaimana adanya”. Khasanah Minang Holiday tidak memberikan jaminan, baik tersurat atau tersirat, oleh itu membatalkan semua jaminan lain. Selanjutnya, Khasanah Minang Holiday tidak membuat pernyataan mengenai ketepatan atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di Laman Webnya atau yang berkaitan dengan bahan tersebut atau laman web yang dihubungkan dengan Laman Web ini.

4. Batasan

Khasanah Minang Holiday atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang timbul dengan penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan bahan-bahan di Laman web Khasanah Minang Holiday, walaupun Khasanah Minang Holiday atau wakil yang sah dari Laman web ini telah diberitahu , secara lisan atau bertulis, mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pembatasan jaminan tersirat atau had tanggungjawab untuk kerosakan sampingan, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

5. Semakan dan Errata

Bahan yang muncul di Laman web Khasanah Minang Holiday mungkin merangkumi kesalahan teknikal, tipografi, atau fotografi. Khasanah Minang Holiday tidak akan menjanjikan bahawa mana-mana bahan dalam Laman Web ini tepat, lengkap, atau terkini. Khasanah Minang Holiday boleh mengubah bahan yang terdapat di Laman Webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Khasanah Minang Holiday tidak memberikan komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

Khasanah Minang Holiday belum mengkaji semua laman web yang dipautkan ke Laman Webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut. Kehadiran pautan tidak menunjukkan sokongan oleh Khasanah Minang Holiday dari laman web ini. Penggunaan laman web yang dipautkan adalah risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian Syarat Penggunaan Laman web

Khasanah Minang Holiday boleh merevisi Syarat Penggunaan ini untuk Laman Webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan menggunakan Laman web ini, anda setuju untuk terikat dengan versi Terma dan Syarat Penggunaan ini.

8. Privasi Anda

Sila baca Dasar Privasi kami.

9. Undang-undang yang Mengatur

Segala tuntutan yang berkaitan dengan Laman web Khasanah Minang Holiday akan diatur oleh undang-undang id tanpa memperhatikan konflik ketentuan undang-undangnya.